Cookies

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zapewnić, że dajemy dobre doświadczenia użytkownika. Jeśli nadal przeglądania niniejszej strony internetowej oznacza zgodę. Więcej informacji

W porządku

NOTA PRAWNA

USTAWA O USŁUGACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (LSSI)

GoByPro Marketing, odpowiedzialny za stronę, po za, oferuje użytkownikom niniejszy dokument, który ma na celu przestrzeganie zobowiązań wynikających z ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca, Społeczeństwo Informacyjne i Usługi Handlu Elektronicznego (LSSICE), BOE nr 166 i poinformować wszystkich użytkowników witryny, które są wokół warunków.

Każda osoba wchodząca na tę stronę przyjmuje na siebie rolę użytkownika, który ma obowiązek przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego dokumentu oraz wszelkich innych przepisów prawnych, które mogą mieć zastosowanie.

eservas RESPONSIBLE ma prawo do zmiany informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej bez uprzedzenia lub do poinformowania użytkowników o takich obowiązkach, co oznacza po prostu publikację na stronie internetowej RESPONSIBLE.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

  • Nazwa domeny: www.xn--pasjans-pajk-zob.pl
  • Nazwa handlowa: Spider Solitaire
  • Siedziba: TALLINN / ESTONIA
  • e-mail: info@xn--pasjans-pajk-zob.pl

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Strona internetowa, w tym, bez ograniczeń, ale nie ograniczając się do programowania, edycji, kompilacji i innych elementów niezbędnych do jej funkcjonowania, projekty, logo, tekst i / lub grafika są własnością osoby lub, w stosownych przypadkach, posiada licencję lub pozwolenie od autorów. Wszystkie treści zawarte na stronie są należycie chronione przez własność intelektualną i zarejestrowane w rejestrach publicznych. Niezależnie od celu, dla którego zostały one przeznaczone, całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystywanie, eksploatacja, dystrybucja i marketing w każdym przypadku wymagają uprzedniej pisemnej zgody odpowiedzialnego. Każde nieuprawnione użycie jest wcześniej uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej.

Projekty, logo, tekst i / lub grafika poza odpowiedzialnością i które mogą pojawić się na stronie należą do ich właścicieli sami odpowiedzialni za wszelkie spory, które mogą powstać w tym zakresie. wyraźnie upoważnić osoby trzecie do przekierowania bezpośrednio do szefa określonej zawartości strony, a w każdym przypadku przekierowanie do głównej strony solitariospider.online. Menedżer uznaje na korzyść posiadaczy praw własności intelektualnej i przemysłowej i nie wiąże się z nimi samo wspomnienie lub pojawienie się w sieci istnienie praw lub jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie, ani też poparcie, sponsorowanie lub rekomendowanie ich.

Aby skomentować ewentualne naruszenia praw własności intelektualnej oraz wszelkie treści zamieszczone na stronie, można to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej info@solitariospider.online.

3. OSTRZEŻENIE

Baratte nie ponosi odpowiedzialności za informacje opublikowane na swojej stronie internetowej, jeśli informacje te zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez niezależną stronę trzecią.

Wykorzystanie plików cookie

Ta strona może wykorzystywać techniki cookies (małe pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera, aby uzyskać dostęp do strony) do wykonywania pewnych funkcji, które są uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania strony. Cookies są używane, przynajmniej tymczasowo, wyłącznie w celu usprawnienia nawigacji i przechodzą do sesji użytkownika końcowego. W każdym przypadku te same pliki cookie dostarczają danych osobowych i nie mogą być wykorzystywane do ich gromadzenia.

Wykorzystanie plików cookie jest również możliwe, że serwer, na którym użytkownik jest rozpoznawany przez przeglądarkę internetową, w celu ułatwienia nawigacji, umożliwiając, na przykład, dostęp użytkownikom, którzy już zarejestrowali się w obszarach, usług, promocji lub konkursów zarezerwowanych wyłącznie dla nich, bez konieczności rejestracji przy każdej wizycie. Mogą one być również wykorzystywane do pomiaru miejsc publicznych i ruchu, monitorowania postępów i liczby wejść, itp., będąc w tych przypadkach, technicznie, ale niepotrzebne pliki cookie korzystne dla użytkownika. Ta strona nie instaluje niechcianych plików cookie bez Twojej zgody.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była ostrzegana o otrzymywaniu plików cookie i aby uniemożliwić ich instalację na Państwa komputerze. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki.

Linki do polityki handlowej

Z tej strony możesz zostać przekierowany na strony z treściami osób trzecich. Ponieważ nie zawsze możemy kontrolować treści zamieszczane przez osoby trzecie na ich stronach internetowych, nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W każdym przypadku, niezwłocznie usunie wszelkie treści, które mogłyby naruszyć prawo krajowe lub międzynarodowe, moralność lub porządek publiczny, przystępując do natychmiastowego wycofania przekierowania do strony internetowej, powiadamiając właściwe organy o przedmiotowych treściach.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przechowywanych, w tym, ale nie ograniczają się do, fora, czat, komentarze, komentarze, blogi generatorów, sieci społecznych lub innych środków, że osoby trzecie publikują treści niezależnie odpowiedzialny witryny. Jednakże, zgodnie z przepisami art. 11 i 16 LSSICE, jest dostępny dla wszystkich użytkowników, władz i sił bezpieczeństwa, które aktywnie przyczyniają się do usuwania lub, w razie potrzeby, blokowania wszelkich treści, które mogłyby wpływać lub naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe prawa, lub moralność i porządek publiczny. Jeśli użytkownik uważa, że na stronie znajdują się jakiekolwiek treści, które mogą podlegać takiej klasyfikacji, powinien niezwłocznie powiadomić o tym administratora strony.

Ta strona "została sprawdzona i przetestowana w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. W zasadzie można zagwarantować jego prawidłowe działanie przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Jednak odpowiedzialny nie wyklucza możliwości, że istnieją pewne błędy programistyczne, lub że dzieje się z powodu siły wyższej, klęski żywiołowe, strajki, lub podobne okoliczności, nie jest możliwe, aby uzyskać dostęp do witryny.

Adresy IP

Serwery witryny mogą automatycznie wykryć nazwę i adres IP domeny używanej przez użytkownika. Adres IP to numer automatycznie przypisywany komputerowi, gdy łączy się on z Internetem. Wszystkie te informacje są zapisywane w odpowiednio zarejestrowanym pliku aktywności serwera, który umożliwia późniejsze przetwarzanie statystycznych danych pomiarowych, które pozwalają na poznanie liczby wyświetleń stron, liczby wizyt na serwerach internetowych, kolejności wizyt, punktu dostępu itp.

4. PRAWO I JURYSDYKCJA

Do rozwiązywania wszelkich sporów lub pytań związanych z tą stroną internetową lub działań opracowanych, będzie stosować prawo hiszpańskie, do którego strony wyraźnie poddają się są właściwe do rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z wykorzystaniem sądów w pobliżu Madrytu.